Adwokat Jarosław Reck

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2013 r. ukończył aplikację adwokacką i z wyróżnieniem złożył egzamin zawodowy.

W ramach wykonywanej praktyki specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz karnym.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Adwokat Jarosław Reck

Adwokat Marek Bańczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego w szczególności roszczeniami odszkodowawczymi. W przedmiocie jego zainteresowań znajduje się prawo administracyjne, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze oraz służebności.

Posługuje się językiem angielskim.

Adwokat Marek Bańczyk

Adwokat Aleksandra Wilaszek

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, uzyskując tytuł magistra prawa w 2013 roku. W tym samym roku rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W 2017 roku została wpisana na listę adwokatów wykonujących zawód w Izbie Katowicach.

Zajmuje się sprawami karnymi, cywilnymi oraz z zakresu prawa administracyjnego. Zamierza specjalizować się w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i spadkowego oraz prawa autorskiego i zwalczenia nieuczciwej konkurencji.

Adwokat Aleksandra Wilaszek

Aplikant adwokacki Kornelia Bańczyk

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, uzyskując tytuł magistra prawa w 2013 roku. W tym samym roku rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Specjalizuje się postępowaniem egzekucyjnym ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Aplikant adwokacki Kornelia Bańczyk

Aplikant adwokacki Urszula Klisiewicz-Makuła

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląski, uzyskując tytuł magistra prawa w 2016 roku. W tym samym roku rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Aplikant adwokacki Urszula Klisiewicz-Makuła

Aplikant adwokacki Paulina Obrok

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 2015 r. aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, rodzinnego i odszkodowań. Ponadto, prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych.

Aplikant adwokacki Paulina Obrok

Prawnik Magdalena Szurma

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, który ukończyła uzyskując tytuł magistra prawa w 2015 roku.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących roszczeń odszkodowawczych. W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się również prawo karne materialne oraz postępowanie karne.

Prawnik Magdalena Szurma

Prawnik Tomasz Diduch

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W przedmiocie jego zainteresowań znajduje się prawo karne, prawo administracyjne oraz prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego.

Prawnik Tomasz Diduch

Prawnik Agnieszka Michałek

Studentka II roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W przedmiocie jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego.

Prawnik Agnieszka Michałek

Kierownik sekretariatu Patrycja Galisz

Zajmuje się obsługą administracyjną kancelarii, kontaktuje się z klientami, sądami.

Kierownik sekretariatu Patrycja Galisz