Kancelaria adwokacka Katowice, Jarosław Reck

Kancelaria Adwokacka w Katowicach – Jarosław Reck Adwokaci – zajmuje się świadczeniem kompleksowej obsługi prawnej w zakresie różnych gałęzi prawa, w szczególności:

  • prawa cywilnego,
  • prawa karnego,
  • prawa pracy,
  • prawa gospodarczego,
  • prawo zamówień publicznych,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • spraw administracyjnych.

Prawo cywilne

Nasza Kancelaria adwokacka oferuje Państwu profesjonalną obsługę prawną związaną z kwestiami regulowanymi przez prawo cywilne. Zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu prawa zobowiązań, dochodząc imieniem klientów zapłaty należności pieniężnych. Świadczymy pomoc w sprawach związanych z dochodzeniem zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych. Specjalizujemy się w efektywnym prowadzeniu czynności odzyskiwania należności na etapie egzekucji komorniczej. Świadczymy również szeroką pomoc prawną dłużnikom w celu wyprowadzenia ich z trudnej sytuacji zadłużenia, w której niezależnie od przyczyny się znaleźli. Posiadamy bogate doświadczenie w sporach powstałych na gruncie prawa prasowego, a także w zakresie ochrony i naruszenia dóbr osobistych.

W ramach działalności naszej Kancelarii proponujemy naszym Klientom pełne wsparcie w sprawach związanych z ustaleniem i uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, ochroną prawa własności i posiadania, zasiedzeniem prawa własności nieruchomości, ustanowieniem służebności, zniesieniem współwłasności, wynagrodzeniem z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy, czy też eksmisją.

Zapewniamy także profesjonalną reprezentację interesów Klienta w dziedzinie prawa spadkowego. Z przyjemnością poprowadzimy Państwa sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, dotyczących wydziedziczenia osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy, dochodzenie należnego zachowku, a także w sprawach związanych z uregulowaniem długów spadkowych.

Prawo pracy

Kancelaria Prawna Katowice Jarosław Reck posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy. Nasi adwokaci oferują kompleksowe i wszechstronne usługi prawne zarówno pracodawcom, jak i pracownikom szukającym fachowej obsługi prawnej w sporach z ich pracodawcami. Oferujemy każdemu Klientowi indywidualne wsparcie udzielając porad prawnych, przygotowując projekty umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, czy też kontraktów menedżerskich. Imieniem naszych klientów w obliczu sporu dochodzimy zapłaty odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek przy pracy lub w drodze do pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, a także zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy.

Przygotowujemy również opinie prawne z zakresu prawa pracy, a także pomagamy stronom wypracować konsensualnie rozwiązanie powstałego sporu.

Prawo gospodarcze

Nasza Kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawne i doradcze w zakresie funkcjonowania i obsługi podmiotów gospodarczych. Cechuje nas długoletnie doświadczenie na gruncie prowadzenia obsługi podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego. Oferowane przez nas usługi prawne dotyczą procesu zakładania działalności, dokonywanie zmian w strukturach organizacyjnych, wpisów rejestrowych, a także likwidacji działalności. Nasi prawnicy wykonują czynności zmierzające do zapewnienia kompleksowego zabezpieczenia interesów Klienta, a także prowadzą skuteczne czynności windykacyjne względem zalegających z płatnościami kontrahentów na etapie polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym. Zaakcentować również wypada wykonywaną przez na obsługę polegającą na pomocy prawnej w kwestiach dotyczących zakładania, przekształcania i łączenia spółek handlowych. Nasi Klienci mogą w dowolnej chwili konsultować bieżące decyzje, zaistniałe wątpliwości, czy też analizować konsekwencje prawne planowanych działań.

Cechuje nas pełne zaangażowanie oraz kompleksowo udzielane wsparcie w każdej prowadzonej przez nas sprawie. Przez zdobyte doświadczenie i wysokie zaangażowanie zapewniamy należyte prowadzenie powierzonych nam spraw oraz wysoką efektywność, która przekłada się na zadowolenie i zaufanie osób, z którymi nawiązujemy współpracę.

Prawo zamówień publicznych

Zamówieniami publicznymi są umowy odpłatne zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. W zakresie zamówień publicznych świadczymy obsługę prawną dotyczącą m.in. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pomagając przy ustaleniu przedmiotu zamówienia, wyboru trybu postępowania, przygotowania umowy o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dokumentacją przetargową, w tym również o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Posiadamy doświadczenie w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą jak i w postępowaniach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kancelaria prawna Katowice Jarosław Reck to także obsługa prawna dla podmiotów prywatnych i podmiotów publicznych.

Prawo administracyjne

Nasza obsługa prawna obejmuje sporządzanie wniosków, odwołań do organów jednostek samorządu terytorialnego, a także do organizacji i instytucji społecznych. Zespół naszych adwokatów z pełnym zaangażowaniem reprezentuje interesy Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi. Kancelaria adwokacka Katowice Jarosław Reck świadczy pomoc prawną przy sporządzaniu odwołań od decyzji (m.in. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego), zażaleń na postanowienia, odwołań od decyzji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kancelaria Adwokacka w Katowicach, Jarosława Reck Adwokaci, udziela wsparcia prawnego także w toku postępowań egzekucyjnych w administracji. W zakres naszych usług wchodzi obsługa prawna firm. Świadczymy także usługi prawne dla klientów indywidualnych.

Katowice, adwokat, profesjonalna obsluga prawna

W zakres naszej działalności wchodzi obsługa prawna firm. Zapewniamy również pomoc i porady prawne przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym w rozumieniu i przygotowywaniu dokumentacji oraz wystawianiu faktur (m.in. sprawy o puste faktury).

Zapewniamy też profesjonalną pomoc prawną w procesach karnych. Posiadamy doświadczenie w trudnych sprawach o narkotyki, w wypadku gdy ma miejsce zatrzymanie lub areszt.

Adwokat – Katowice – Kancelaria Jarosław Reck

Kancelaria Adwokacka Jarosław Reck Adwokaci znajduje się w mieście Katowice, na ulicy Brynowskiej. Doświadczony zespól naszych prawników świadczy usługi w zakresie szeroko pojętej pomocy prawnej. W celu umówienia pierwszego spotkania oraz sprawdzenia szczegółów dojazdu zapraszamy do odwiedzenia zakładki kontaktu.

NASZE REFERENCJE