Ci, co wygrywają nigdy nie odpuszczają.
„Ci co odpuszczają – nigdy nie wygrywają…”

Vince Lombardi

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKACI RECK

Kancelaria Adwokacka – Adwokaci Reck – zajmuje się świadczeniem kompleksowej obsługi prawnej w zakresie różnych gałęzi prawa, w szczególności:

  • prawa cywilnego,
  • prawa karnego,
  • prawa pracy,
  • prawa gospodarczego,
  • prawo zamówień publicznych,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • spraw administracyjnych.

Prawo cywilne

Kancelaria prawna Adwokaci Reck oferuje Państwu profesjonalną obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego. Zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu prawa zobowiązań, dochodząc imieniem klientów zapłaty należności pieniężnych. Świadczymy pomoc w sprawach związanych z dochodzeniem zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych. Specjalizujemy się w efektywnym prowadzeniu czynności odzyskiwania należności na etapie egzekucji komorniczej. Świadczymy również usługi pomocy prawnej dłużnikom w celu wyprowadzenia ich z trudnej sytuacji zadłużenia, w której niezależnie od przyczyny się znaleźli. Posiadamy bogate doświadczenie w sporach powstałych na gruncie prawa prasowego, a także dotyczących ochrony i naruszenia dóbr osobistych.

Nasza Kancelaria adwokacka oferuje pełne wsparcie w sprawach związanych z ustaleniem i uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, ochroną prawa własności i posiadania, zasiedzeniem prawa własności nieruchomości, ustanowieniem służebności, zniesieniem współwłasności, wynagrodzeniem z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy, czy też eksmisją.

Zapewniamy także profesjonalną reprezentację interesów Klienta w dziedzinie prawa spadkowego. Z przyjemnością poprowadzimy Państwa sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, dotyczących wydziedziczenia osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy, dochodzenie należnego zachowku, a także w sprawach związanych z uregulowaniem długów spadkowych. Nasza obsługa obejmuje sprawy cywilne i prawo rodzinne.

Prawo pracy

Kancelaria Prawna Adwokaci Reck posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z dziedziną, jaką jest prawo pracy. Nasi adwokaci oferują kompleksowe i wszechstronne usługi prawne zarówno pracodawcom, jak i pracownikom szukającym fachowej obsługi prawnej w sporach z ich pracodawcami. Oferujemy każdemu Klientowi indywidualne wsparcie udzielając porad prawnych, przygotowując projekty umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, czy też kontraktów menedżerskich. Imieniem naszych klientów w obliczu sporu dochodzimy zapłaty odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek przy pracy lub w drodze do pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, a także zapłaty odszkodowania w innych sporach dotyczących prawa pracy.

Nasza kancelaria prawna w Katowicach przygotowuje również opinie prawne z zakresu prawa pracy, a także pomagamy stronom wypracować konsensualnie rozwiązanie powstałego sporu.

Prawo gospodarcze

Kancelaria prawna Adwokaci Reck świadczy kompleksowe usługi prawne i doradcze w zakresie funkcjonowania i obsługi działalności gospodarczej. Cechuje nas długoletnie doświadczenie na gruncie prowadzenia obsługi podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego. Jesteśmy w stanie zagwarantować pomoc prawną zarówno dotyczącą procesu zakładania działalności, dokonywania zmian w strukturach organizacyjnych, wpisów rejestrowych, jak również likwidacji działalności. Nasi prawnicy wykonują czynności zmierzające do zapewnienia kompleksowego zabezpieczenia interesów Klienta, a także prowadzą skuteczne czynności windykacyjne względem zalegających z płatnościami kontrahentów na etapie polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym. Zaakcentować również wypada wykonywaną przez nas obsługę polegającą na pomocy prawnej w kwestiach dotyczących zakładania, przekształcania i łączenia spółek handlowych. Nasi Klienci mogą w dowolnej chwili konsultować bieżące decyzje, zaistniałe wątpliwości, czy też analizować konsekwencje prawne planowanych działań.

Cechuje nas pełne zaangażowanie oraz kompleksowo udzielane wsparcie w każdej prowadzonej przez nas sprawie. Przez zdobyte doświadczenie w dziedzinie, jaką jest prawo gospodarcze, a także przez wysokie zaangażowanie zapewniamy należyte prowadzenie powierzonych nam spraw oraz wysoką efektywność, która przekłada się na zadowolenie i zaufanie osób, z którymi nawiązujemy współpracę.

Prawo zamówień publicznych

Zamówieniami publicznymi są umowy odpłatne zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Przygotowujemy pisma procesowe. W zakresie zamówień publicznych świadczymy obsługę prawną dotyczącą m.in. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pomagając przy ustaleniu przedmiotu zamówienia, wyboru trybu postępowania, przygotowania umowy o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dokumentacją przetargową, w tym również o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Posiadamy doświadczenie w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą jak i w postępowaniach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kancelaria prawna Katowice Jarosław Reck to indywidualne podejście, wieloletnie doświadczenie i profesjonalna obsługa prawna dla podmiotów prywatnych oraz podmiotów publicznych.

Prawo administracyjne

Obsługa prawna klientów kancelarii adwokackiej Katowice Jarosław Reck obejmuje sporządzanie wniosków, odwołań do organów jednostek samorządu terytorialnego, a także do organizacji i instytucji społecznych. Zespół naszych adwokatów z pełnym zaangażowaniem reprezentuje interesy Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi. Kancelaria adwokacka Katowice Jarosław Reck świadczy pomoc prawną przy sporządzaniu odwołań od decyzji (m.in. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego), zażaleń na postanowienia, odwołań od decyzji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kancelaria Adwokacka w Katowicach, Jarosława Reck Adwokaci, udziela wsparcia prawnego także w toku postępowań egzekucyjnych w administracji. W zakres naszych usług wchodzi obsługa prawna firm. Świadczymy także usługi prawne dla klientów indywidualnych.

Porady prawne 

Katowice Kancelaria Adwokacka Reck oferuje pomoc radców prawnych świadczoną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym. Radca prawny doradzi Państwu w zakresie spraw spadkowych, przy podziale majątku, w prowadzeniu firmy, w zakresie treści umów i regulaminów. Nasi radcy prawni mogą również sporządzić lub zaopiniować dokumenty.

Katowice, adwokat, profesjonalna pomoc prawna

W zakres naszej działalności wchodzi obsługa prawna firm. Nasza Kancelaria adwokacka z siedzibą w Katowicach zapewnia również pomoc prawną przedsiębiorcom i osobom prywatnym w rozumieniu i przygotowywaniu dokumentacji oraz wystawianiu faktur (m.in. sprawy o puste faktury).

Zapewniamy pomoc prawną w skomplikowanych sprawach sądowych, w tym w sprawach karnych, w których niezbędna jest pomoc doświadczonego adwokata. Posiadamy doświadczenie w trudnych sprawach o narkotyki, w wypadku gdy ma miejsce zatrzymanie lub areszt. Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa karnego i nie tylko.

Adwokat – Katowice – Warszawa - Kancelaria Reck

Kancelaria Adwokacka Adwokaci Reck znajduje się w mieście Katowice, na ulicy Brynowskiej i Warszawie na ulicy Nowy Świat. Doświadczony zespól naszych prawników świadczy usługi w zakresie szeroko pojętej pomocy prawnej. W celu umówienia pierwszego spotkania oraz sprawdzenia szczegółów dojazdu zapraszamy do odwiedzenia zakładki kontaktu

NASZE REFERENCJE
Blog
TOP