Adwokat Katowice – areszt i zatrzymanie – kontakt z obrońcą

Przebieg pierwszych czynności z udziałem zatrzymanego bardzo często decyduje o przyszłym przebiegu całego postępowania karnego. Adwokat już na tym początkowym etapie czynności procesowych zapewnia zatrzymanemu profesjonalną pomoc prawną, co w istotny sposób przekłada się na pozycję osoby zatrzymanej, której przysługuje już wówczas status podejrzanego i oskarżonego.

Niezwykle istotne jest zatem to, by adwokat był obecny już na wstępnym etapie postępowania, kiedy ma miejsce areszt lub zatrzymanie.

Areszt a zatrzymanie

Zatrzymanie to środek przymusu stosowany przez policję lub inne uprawnione służby wobec osób, trwający najdłużej 72 godziny. Po zatrzymaniu nie ma możliwości kontaktu lub rozmowy z zatrzymanym, jednak powinien on zostać pouczony o przysługujących mu prawnych i może zażądać powiadomienia adwokata.

Areszt jest izolacyjnym środkiem zapobiegawczym stosowanym wobec podejrzanych i oskarżonych wyłącznie przez sądy, na z góry określony czas. Celem aresztowania jest zagwarantowanie niezakłóconego, prawidłowego przebiegu postępowania karnego. W trakcie tymczasowego aresztowania adwokat może kontaktować się bez ograniczeń z osadzonym.

Areszt i zatrzymanie – adwokat Katowice

Obrońca, po uzyskaniu zgody prokuratora prowadzącego sprawę lub sądu, kontaktuje się z podejrzanym bądź oskarżonym, który przebywa w tymczasowym areszcie. Uzyskanie wspomnianej zgody ma charakter jedynie formalny. Od chwili skontaktowania się z adwokatem, oskarżony korzysta z prawa do obrony oraz prawa do nieskrępowanego kontaktu z obrońcą. Wskazane uprawnienie dotyczy także osób pozbawionych wolności.

Kancelaria mecenasa Jarosława Reck zapewnia profesjonalną pomoc prawną osobom zatrzymanym na wszystkich etapach czynności procesowych. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia doświadczonego adwokata z Katowic.

TOP