W przypadku spraw narkotykowych bardzo ważna jest jak najszybsza interwencja adwokata – im wcześniej się pojawi, tym większe masz szanse na skuteczną obronę. Warto wiedzieć że, pierwszą czynnością może być zatrzymanie albo przeszukanie Twojego mieszkania. Zapewne podczas zatrzymania będziesz w szoku, mimo to musisz znać swoje prawa – otóż podstawową gwarancją osoby zatrzymanej jest umożliwienie jej korzystania z pomocy adwokata oraz niezwłocznego kontakt z nim.

Nasza praktyka pokazuje, że w przypadku osób zatrzymanych kluczowym jest, aby zatrzymanemu udzielić pomocy prawnej już w pierwszych godzinach po ujęciu przez organy ścigania. Wielokrotnie nawiązanie kontaktu z naszą Kancelarią w trakcie zatrzymania w sprawie narkotykowej, przyczyniło się do szybszego zwolnienia osoby zatrzymanej.

Jak długo możemy zostać zatrzymani? Otóż, zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, zatrzymanie osoby podejrzanej przez uprawniony do tego organ może trwać łącznie do 72 godzin. Zatrzymanego należy zwolnić natychmiast, jeżeli ustanie przyczyna zatrzymania lub jeżeli po upływie 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ, zatrzymany nie zostanie przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Jak wygląda zatrzymanie w sprawie narkotykowej?

Co robić lub czego nie robić w trakcie niepodziewanego zatrzymania przez policję? Zatrzymany musi zostać niezwłocznie pouczony o przysługujących mu prawach. Po pierwsze, podczas zatrzymania przez funkcjonariuszy należy zachować czujność, ale również spokój i postępować zgodnie z poleceniami funkcjonariuszy, nie stawiając niesłusznego oporu, o ile podczas samego zatrzymania nie są naruszane przysługujące osobie zatrzymanej prawa. Należy mieć na uwadze, iż organy ścigania wykorzystują zdezorientowanie zatrzymanego, jego niepewność oraz strach. Po drugie, nie należy poddawać się wywieranej przez funkcjonariuszy presji do przyznania się do winy i dobrowolnego poddania się karze przed rozmową z adwokatem – zachowanie milczenia często jest kluczowe.

Czy podczas zatrzymania trzeba odpowiadać na jakieś pytania?

W trakcie zatrzymania nie trzeba udzielać jakichkolwiek wyjaśnień. Co więcej, możesz oświadczyć, że wszelkie wyjaśnienia zostaną złożone dopiero po kontakcie z adwokatem. Pamiętaj, możesz również odpowiedzieć tylko na wybrane pytania. W sytuacji, jeżeli zatrzymany zdecyduje się odpowiadać na pytania bez obrońcy, warto pamiętać, iż przesłuchujący nie może zadawać pytań sugerujących odpowiedź, jak również wpływać na wypowiedz osoby przesłuchiwanej. Pamiętaj aby sprawdzić jak zostały zapisane odpowiedzi oraz czy nie zostały w żaden sposób zniekształcone. Niemniej, zwykle najrozsądniejszym zachowaniem po stronie osoby zatrzymanej jest natychmiastowa odmowa składania zeznań czy wyjaśnień z równoczesnym żądaniem niezwłocznego umożliwienia kontaktu z adwokatem.

W jaki sposób bronić się w sprawach narkotykowych? Nie sposób znaleźć uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, natomiast ustalenie właściwej linii obrony jest kluczowe z perspektywy interesów zatrzymanego. Skuteczna obrona w sprawie narkotykowej zależy przede wszystkim od gruntownej znajomości akt sprawy, dowodów jakimi dysponują organy ścigania, przepisów procedury karnej oraz umiejętności poruszania się wśród nich.

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Zgodnie z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie narkotyków, czyli środków odurzających lub substancji psychotropowych, grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadkach mniejszej wagi karą, której podlega sprawca, jest grzywna lub kara ograniczenia wolności do roku. Jeden naganny czyn może zniszczyć całe życie osobie oskarżonej o posiadanie narkotyków. Nawet po upływie kilkunastu lat od zamknięcia życiowego rozdziału związanego z substancjami psychoaktywnymi, osoba która ucięła kontakt ze światem przestępczym, może stanąć przed koniecznością poniesienia konsekwencji za swoje wcześniejsze postępowanie.

Dobry adwokat od spraw narkotykowych w Katowicach

W przypadku spraw narkotykowych bardzo ważne jest podjęcie szybkiego kontaktu z adwokatem dla zapewniania sobie skutecznej obrony. Obecność doświadczonego obrońcy zapewni możliwie korzystny przebieg postępowania karnego.

Osobie oskarżonej o posiadanie narkotyków przysługuje prawo do obrony, z którego warto skorzystać jak najszybciej, powierzając swoje interesy adwokatowi od spraw narkotykowych, który posiada rozległe doświadczenie. Sprawy narkotykowe nie należą do łatwych, dlatego warto swoje kroki skierować do uznanej kancelarii.

Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii mecenasa Jarosława Reck, tworzonej przez zespół doświadczonych prawników podchodzących z pełnym zaangażowaniem do każdej powierzonej im sprawy.

TOP