Zadośćuczynienie za niesłuszny areszt po wyjaśnieniach „małego koronnego”

Zadośćuczynienie za niesłuszny areszt przysługuje, gdy doszło do zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, ale ostatecznie w sprawie zapadł prawomocny wyrok uniewinniający bądź doszło do umorzenia postępowania. Problem „małego koronnego” Temat podniesiony we wstępie tego artykułu jest szczególnie aktualny w sytuacjach, kiedy dana osoba została pomówiona. Takie przypadki mają miejsce chociażby w procesach zorganizowanych grup przestępczych, w … Continued