Kiedy zabiorą Twoje prawo jazdy?

Sezon urlopowy w pełni, piękna pogoda sprzyja wyjazdom i przemieszczaniu się. Obowiązujące przepisy ruchu drogowego mogą jednak stanowić pułapkę dla zmotoryzowanych. Na prawne konsekwencje narazić może nie tylko jazda pod wpływem alkoholu czy nadmierna prędkość. Dynamiczna zmiana przepisów prowadzi często do jednego wniosku: jazda wbrew obowiązującym przepisom się nie opłaca.  Poniżej przypomnimy Państwu, na co uważać, by nie narazić się nie tylko na utratę punktów karnych, ale również prawa jazdy.

  1. Nadmierna prędkość

Klasyczny powód zatrzymania pojazdu do kontroli przez funkcjonariuszy Policji. Zmiany w przepisach mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i zdyscyplinowanie fanów szybkiej jazdy. Przekroczenie prędkości o 50 km/h łączy się z utratą prawa jazdy w pakiecie z punktami karnymi. Pamiętać należy, że nie tylko bezpośredni kontakt z funkcjonariuszem może skończyć się nieprzyjemnościami – na niezdyscyplinowanych kierowców czyhają również fotoradary oraz drony.

  • Punkty karne

Jest to jeden z najczęstszych powodów utraty prawa jazdy przez kierowców w naszym kraju. Dla przypomnienia: ich ilość uzależniona jest od stażu posiadania czynnych uprawnień do kierowania pojazdami: 24 punkty dla kierowców posiadających prawo jazdy dłużej niż rok i 20 punktów dla kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż jeden rok. Obecnie obowiązujący taryfikator punktów karnych jest bezlitosny i przewiduje drakońskie stawki, nie tylko za same wykroczenia drogowe, ale również za okoliczności towarzyszące jeździe – jak na przykład używanie telefonu w trakcie jazdy, czy niestosowanie się do poleceń zatrzymującego w trakcie kontroli.

Warto mieć na względzie, iż 17 września 2023 roku w życie wejdzie nowelizacja mająca na celu przywrócenie sytuacji prawnej sprzed 2022 roku (która usunęła między innymi „kasowanie się” punktów karnych po roku). Powróci także możliwość odbycia kursu reedukacyjnego. Jeżeli jednak kierowca otrzyma punkty karne przed tą datą, pozostaną one na jego koncie przez okres dwóch lat.

  • Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

Niestety stanowi nadal jedno z najczęściej popełnianych przestępstw w naszym kraju. Obecnie obowiązujące przepisy rozróżniają w tej materii stan „po użyciu” (od 0,2 do 0,5 promila) – co stanowi wykroczenie oraz „pod wpływem” (od 0,5 promila) – co stanowi przestępstwo. Poza karą zasadniczą ustawa nakłada również na Sąd obowiązek orzeczenia względem sprawcy środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. W przypadku wykroczenia okres obowiązywania zakazu wynosi od sześciu miesięcy do trzech lat, natomiast w przypadku przestępstwa od roku do lat 15, przy czym nie mniej niż 3 lata w sytuacji spowodowania wypadku przez nietrzeźwego kierującego. Jeśli natomiast wypadek będzie skutkował śmiercią człowieka, istnieje możliwość orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.

Nie zapominajmy ponadto, że policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy również w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca prowadzi pojazd po użyciu środków odurzających, działających podobnie do alkoholu.

  • Przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów

Aktualny taryfikator przewiduje mandat oraz punkty karne za każdą osobę powyżej maksymalnej liczby pasażerów określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Jeżeli jednak kierowca przewozi więcej niż trzech pasażerów ponad limit, podobnie jak w przypadku przekroczenia prędkości o 50 km/h, będzie to skutkować zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

  • Niezatrzymanie się do kontroli

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej może się wiązać z utratą prawa jazdy na okres minimum roku, po uprzednim skazaniu przez sąd za popełnione przestępstwo.

  • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Do tej kategorii należą: spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, sprowadzenie bezpośredniego bezpieczeństwa w ruchu, spowodowanie wypadku.

  • Ucieczka z miejsca wypadku

Oddalenie się z miejsca wypadku czy kolizji również wiąże się z koniecznością rozstania się z uprawnieniami do kierowania pojazdami. Dodatkowo należy wskazać, że w toku postępowania dotyczącego danego wypadku lub kolizji ucieczka stanowi istotną okoliczność obciążającą sprawcę, co przekłada się istotnie na wymiar orzekanej kary.

Jednocześnie należy pamiętać, że jazda pomimo braku uprawnień oraz złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów stanowi oddzielny czyn zabroniony – co przekłada się na sytuację prawną kierowcy, uprzednio skazanego za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Bezpieczna i przepisowa jazda w świetle dynamicznych zmian przepisów często przypomina bieg przez płotki. Niekiedy chwila nieuwagi może doprowadzić do nieodwracalnych skutków. Wszystkim Państwu życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi. W wypadku kłopotów za kierownicą serdecznie zapraszamy do kontaktu z zespołem Kancelarii – dobierzemy trafne rozwiązanie do Twoich problemów!

Stan prawny: 14.08.2023 r.