Wyżej wskazane pojęcia w potocznej mowie, są często zamiennie stosowane, jednakże na gruncie prawnym znacząco się różnią. Odszkodowanie w swojej istocie to świadczenie pieniężne, które należy się poszkodowanemu do wysokości poniesionej szkody. Z kolei co to jest zadośćuczynienie? To świadczenie, które należy się pokrzywdzonemu w związku z poniesieniem szkody niemajątkowej tzw. krzywdy. Czym różnią się między sobą odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Odszkodowanie za krzywdę

Do wyjaśnienia tychże różnic najlepiej posłuży przykład może drastyczny ale relewantny, mianowicie wypadek samochodowy, w wyniku którego jego uczestnik stał się osobą niepełnosprawną ruchowo. Jedną z konsekwencji hipotetycznego wypadku niewątpliwie było poważne uszkodzenie samochodu uczestnika. Właściciel pojazdu w związku z tym może domagać się od sprawcy wypadku naprawienia szkody bądź wypłaty odszkodowania, które mu przysługuje jeżeli przywrócenie poprzedniego stanu samochodu jest niemożliwe bądź gdy wiąże się to z nadmiernymi trudnościami czy kosztami po stronie sprawcy. Widać, że warunkiem koniecznym jest powstanie jakiejś szkody majątkowej.

Zadośćuczynienie – rekompensata za szkodę niemajątkową

Tymczasem, uczestnika możemy także nazwać pokrzywdzonym, gdyż poniósł również szkodę niemajątkową w postaci obrażeń ciała, które to ciało ludzkie nie zalicza się do majątku danej osoby w rozumieniu prawa cywilnego. Innym rodzajem krzywdy, którą poniósł uczestnik postępowania to negatywne przeżycia psychiczne związane z wypadkiem tj. odczuwanie bólu, cierpienia, ograniczenie możliwości ruchu, stan psychicznym uczestnika etc. Widać wyraźnie, iż o ile nawet intuicyjnie możemy wskazać potencjalną wysokość należnego odszkodowania, a można zawsze skorzystać z usług wyspecjalizowanego rzeczoznawcy majątkowego to wyliczenie wartości adekwatnego do krzywdy zadośćuczynienia jest dużo trudniejsze gdyż podlega w większym stopniu czynnikom subiektywnym.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie w prawie cywilnym

Jeżeli potrzebujesz fachowej i profesjonalnej pomocy w uzyskaniu należnego Tobie odszkodowania bądź zadośćuczynienia, zwłaszcza jeśli poniosłeś szkodę bądź krzywdę w wypadku samochodowym, w pracy etc., to zapraszamy do skorzystania z usług adwokatów i prawników kancelarii mecenasa Jarosława Reck. Zapewniamy profesjonalne porady prawne dla każdego, kto chce poznać swoje możliwości w oparciu o aktualne prawo cywilne.

TOP