Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

błąd medyczny katowice

Błąd medyczny- jakie roszczenia przysługują pacjentowi?

Błąd medyczny to sytuacja, w której pacjent doznał szkody lub krzywdy w wyniku niedostatecznej jakości świadczeń medycznych udzielanych przez lekarza lub personel medyczny. Taka sytuacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia oraz życia pacjenta, dlatego warto wiedzieć, jakie są możliwości dochodzenia odszkodowania za szkodę i zadośćuczynienia za krzywdę w przypadku błędu medycznego.

Przykładowe sytuacje, w których doszło do błędu medycznego:

  1. Błąd w diagnostyce – np. lekarz nie zlecił wystarczającej liczby badań, co spowodowało opóźnienie w diagnozie choroby pacjenta.
  2. Błąd w leczeniu – np. podanie niewłaściwego leku, błędna dawka leku lub zastosowanie nieodpowiedniej metody leczenia, co spowodowało pogorszenie stanu zdrowia pacjenta.
  3. Błąd w prowadzeniu dokumentacji medycznej – np. niedokładne zapisy w historii choroby pacjenta, co utrudniało kontynuację leczenia przez innych pracowników służby zdrowia.
  4. Błąd w komunikacji z pacjentem – np. brak odpowiedniego wyjaśnienia procedury medycznej, co spowodowało błędne interpretacje przez pacjenta lub jego rodzinę.
  5. Błąd w procedurach operacyjnych – np. popełnienie błędu podczas zabiegu chirurgicznego, co spowodowało uszkodzenie narządów lub inne powikłania u pacjenta.
  6. Błąd w nadzorze nad pacjentem – np. zaniedbanie obowiązków przez personel medyczny, co spowodowało niewłaściwe leczenie pacjenta lub brak reakcji na pogorszenie jego stanu zdrowia.

Jak działać w sytuacji błędu medycznego?

W polskim systemie prawnym istnieje możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego na podstawie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie zdrowia. Procedura działania w przypadku doznanie błędu medycznego polega na zebraniu odpowiednich dokumentów i opinii, które potwierdzą wystąpienie szkody oraz zawiniony przez personel medyczny błąd.

Aby uzyskać roszczenie w przypadku błędu medycznego, należy zgromadzić m.in. dokumentację medyczną, opinie biegłych lekarzy oraz wszelkie wyniki badań potwierdzające wystąpienie szkody. Warto również skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże w złożeniu odpowiednich wniosków i reprezentacji przed sądem.

Błąd medyczny – Wysokość roszczenia

Przykłady wyroków zasądzających na rzecz poszkodowanych pacjentów są różnorodne. Przykładowo, w jednym z przypadków sąd przyznał odszkodowanie w wysokości 100 000 złotych osobie, która doznała uszkodzenia podczas operacji ortopedycznej. W innym przypadku sąd zasądził 50 000 złotych zadośćuczynienia na rzecz pacjenta, który doznał szkód w wyniku błędu podczas preparatyki dentystycznej.

Pomoc prawna wyspecjalizowanej kancelarii

Aby uzyskać pomoc prawna w przypadku doznania błędu medycznego, warto skorzystać z usług kancelarii adwokackiej, która specjalizuje się w tego typu sprawach. Kancelaria Adwokaci Reck w Katowicach to profesjonalny zespół prawników, którzy posiadają doświadczenie w dochodzeniu roszczeń w przypadku błędów medycznych. Dzięki ich pomocy, poszkodowani pacjenci mogą uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie za doznane szkody oraz zadośćuczynienie za krzywdę.

Zachęcamy wszystkich czytelników naszego bloga do skorzystania z pomocy Kancelarii Adwokaci Reck w Katowicach w przypadku doznania błędu medycznego. Nasz zespół zapewni profesjonalną pomoc prawną i reprezentację przed sądem, dzięki czemu poszkodowani pacjenci będą mieli szansę na uzyskanie sprawiedliwego zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług!