Adwokat sprawy sąsiedzkie

Zgodnie ze starym angielskim przysłowiem – mój dom to mój zamek – to czego naprawdę oczekujemy po miejscu, w którym mieszkamy, to niezakłócona możliwość korzystania z naszego domu lub mieszkania. Jednakże czasem może się zdarzyć, iż nasz sąsiad bądź sąsiadka swoim zachowaniem lub działaniem zakłócają nasz domowy mir. Jest to immisja, czyli działanie właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim.

Immisje sąsiedzkie

Ze względu właśnie na takie sytuacje, prawodawca uregulował tzw. zakaz immisji. Oznacza to tyle, iż właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Przeciętna miarę zaś wyznaczają stosunki miejscowe i społeczono-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości.

Konflikt sąsiedzki a prawo

Jakie są rodzaje immisji sąsiedzkich? Ile przypadków tyle można wymienić immisji, które potrafią przyjąć zarówno postać materialną np. głośne hałasy, spływanie wody na nasz grunt, nieustannie wpadająca piłka przez płot, zasłonięcie widoku, jak i niematerialną, np. instalacja monitoringu, która obejmuje również fragment naszej nieruchomości bądź umieszczenie reklamy godzącej w dobre obyczaje czy budzącej nasz wstręt.

Spory sąsiedzkie Adwokat w Katowicach

Jeżeli w jakiś sposób sąsiad zakłóca twój spokój we własnym domu, pozwól nam zająć się tą sprawą. Kancelaria mecenasa Jarosława Reck posiada bogate doświadczenia w zawieraniu ugód i prowadzeniu procesów o zakaz immisji a zdobyte doświadczenie pozwala nam w sposób rzetelny i profesjonalny pomóc Tobie w takiej sytuacji.

TOP