Adwokat Śląsk, sprawy karne

Prawo karne należy do podstawowych gałęzi obowiązującego w naszym kraju systemu prawnego. W sprawach karnych niezbędna jest pomoc skutecznego, profesjonalnego pełnomocnika występującego w roli oskarżyciela posiłkowego bądź obrońcy. Wiedza, doświadczenie, konsekwencja i zaangażowanie obrońcy pomogą zapewnić pomyślny przebieg postępowania.

 

W sprawach karnych głównym celem adwokata jest udowodnienie braku popełnienia przestępstwa przez oskarżonego bądź uzyskanie najkorzystniejszego z perspektywy Klienta wyroku w przypadku spraw karnych, w których zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na fakt popełnienia czynu zabronionego. Podstawowym zadaniem naszej Kancelarii prawnej jest zapewnienie Klientowi prawidłowej realizacji przysługującego mu prawa do obrony. Skorzystanie z pomocy dobrego adwokata przyczynia się do uzyskania korzystniejszego wyroku i ma ogromny wpływ na losy osoby oskarżonej. Doświadczony adwokat od spraw karnych zapewnia rzetelną, fachową pomoc w uzyskaniu najkorzystniejszego wyroku z punktu widzenia klienta kancelarii lub w udowodnieniu niewinności.

Adwokat Katowice – sprawy karne – Kancelaria Jarosław Reck Adwokaci

Kancelaria adwokacka mecenasa Jarosława Reck udziela wszechstronnej obrony w postępowaniach karnych. Indywidualnie podchodzimy do każdego przypadku, realizując efektywne działania prawne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu skazanego w postępowaniach karnych wykonawczych, w tym również sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Zapewniamy obsługę prawną podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych.

 

Kancelaria Adwokacka mecenasa Jarosława Reck zapewnia obronę oskarżonego podczas postępowania przygotowawczego oraz w trakcie trwania postępowania karnego, reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym, m.in. poprzez składnie wniosków oraz zażaleń, przygotowanie pism procesowych. Pomoc prawna oferowana przez naszą Kancelarię prawną obejmuje również reprezentowanie interesów pokrzywdzonych w toku postępowania przygotowawczego, a także popieranie oskarżenia w ramach realizacji uprawnień oskarżyciela posiłkowego na etapie jurysdykcyjnym.

 

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie. Nasi adwokaci bronią interesów Klientów w sprawach karnych oraz karno-skarbowych. Posiadamy wieloletnią praktykę w trudnych sprawach karnych gospodarczych. Obsługa prawna Kancelarii obejmuje również prawo wykroczeń. Zapraszamy osoby z Katowic oraz innych miast na terenie Śląska oczekujących pomocy z zakresu prawa karnego.

TOP