Adwokat Śląsk, sprawy karne

W sprawach karnych głównym celem adwokata jest udowodnienie braku popełnienia przestępstwa przez oskarżonego bądź uzyskanie najkorzystniejszego z perspektywy Klienta wyroku w przypadku spraw karnych, w których zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na fakt popełnienia czynu zabronionego. Podstawowym zadaniem naszej Kancelarii prawnej jest zapewnienie Klientowi prawidłowej realizacji przysługującego mu prawa do obrony. Skorzystanie z pomocy dobrego adwokata przyczynia się do uzyskania korzystniejszego wyroku i ma ogromny wpływ na losy osoby oskarżonej. Z tego powodu w sprawach karnych należy zapewnić sobie rzetelną i fachową pomoc prawną.

Adwokat Katowice – sprawy karne – Kancelaria Jarosław Reck Adwokaci

Czynności podejmowane przez nasz zespół obejmują obronę oskarżonego podczas postępowania przygotowawczego oraz w trakcie trwania postępowania karnego, reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym, m.in. poprzez składnie wniosków oraz zażaleń. Pomoc prawna oferowana przez naszą Kancelarię prawną obejmuje również reprezentowanie interesów pokrzywdzonych w toku postępowania przygotowawczego, a także popieranie oskarżenia w ramach realizacji uprawnień oskarżyciela posiłkowego na etapie jurysdykcyjnym.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie. Nasi adwokaci bronią interesów Klientów w sprawach karnych oraz karno-skarbowych. Posiadamy wieloletnią praktykę w trudnych sprawach karnych gospodarczych. Zakres usług Kancelarii obejmuje również prawo wykroczeń. Zapraszamy osoby z Katowic oraz innych miast na terenie Śląska oczekujących pomocy z zakresu prawa karnego.