Adwokat Jarosław Reck

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. ukończył aplikację adwokacką i z wyróżnieniem złożył egzamin zawodowy. W ramach wykonywanej praktyki specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz karnym.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Adwokaci Reck zespół

Adwokat Paulina Obrok-Pawlarczyk

W 2014 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Następnie w latach 2014-2017 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W 2018 roku wpisana na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Zapewnia wsparcie osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym przed sądami i organami ścigania, jak i w postępowaniu przedsądowym, mediacyjnym i negocjacjach. Doradza przedsiębiorstwom z różnych sektorów w zakresie tworzenia i rejestracji spółek, zmian podmiotowych i kapitałowych, dochodzenia roszczeń od kontrahentów i sporządzania umów.

W kancelarii zajmuje się działem cywilnym- w szczególności sprawami zadośćuczynienie, ochronę dóbr osobistych, roszczenia z umów cywilnych i wypadków komunikacyjnych, a także błędami medycznymi. Dzięki zaangażowaniu i ustaleniu odpowiedniej taktyki procesowej doprowadziła do sukcesu sprawy prowadzone z tytułu naruszenia dóbr osobistych przez windykację przeciwko takim podmiotom jak: Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o., Get Back S.A. i EOS KSI Polska Sp. z o.o., a także przeciwko Alior Bank z tytułu roszczeń z umów bankowych. Adw. Paulina Obrok-Pawlarczyk prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i pracy. Reprezentując Klientów w sprawach rozwodowych oferuje indywidualne podejście i wsparcie psychologiczne. W związku z wcześniejszymi zainteresowaniami podejmuje się obrony Klientów, jak i reprezentuje pokrzywdzonych w sprawach karnych i wykroczeń. Oferując pomoc prawną adw. Paulina Obrok-Pawlarczyk zmierza do wypracowania rozwiązań, które będą gwarantować skuteczność założonych działań i strategii, mając na uwadze oczekiwania Klienta.

Adwokaci Reck zespół

Adwokat Michał Reck

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Zarządzania oraz studiów prawniczych w Warszawie. W praktyce zawodowej zajmuje się prawem cywilnym. Posiada szerokie doświadczenie w uzyskiwaniu słusznego odszkodowania i zadośćuczynienia od podmiotów zobowiązanych. Prowadzi sprawy gospodarcze i kompleksowo obsługuje duże przedsiębiorstwa.

W praktyce zawodowej posługuje się językiem rosyjskim oraz angielskim.

Adwokaci Reck zespół

Aplikant adwokacki Bartosz Kierkowski

Od stycznia 2018 r. aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent Politechniki Śląskiej. W kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa karnego, prawa karnego gospodarczego i skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego. Podejmuje się obrony klientów na każdym etapie postępowania karnego i reprezentuje ich przed Prokuraturą, Policją, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Urzędem Skarbowym, Urzędem Celno – Skarbowym, Izbą Administracji Skarbowej oraz przed Sądami na terenie całego kraju. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców prowadzących swoją działalność zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajduje się również szeroko rozumiane prawo cywilne, prawo rodzinne oraz prawo spółek handlowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Adwokaci Reck zespół

Aplikant adwokacki Magda Strączek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W 2019 r. ukończyła aplikację adwokacką i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców. Posługuje się językiem angielskim.

Adwokaci Reck zespół

Aplikant Adwokacki Karol Gajewski

Absolwent wyższych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W praktyce prawniczej specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym. Posiada doświadczenie w skutecznym prowadzeniu spraw przeciwko firmom ubezpieczeniowym w zakresie odszkodowań i zadośćuczynień. Świadczy pomoc prawną w sprawach rodzinnych, w szczególności rozwodowych, o roszczenia alimentacyjne oraz związanych z podziałem majątku dorobkowego. Ważnym polem jego praktyki zawodowej pozostaje także obsługa na gruncie prawa karnego oraz prawa administracyjnego.

Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

Adwokaci Reck zespół

Prawnik Malwina Kliszcz

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego, upadłościowego i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

Specjalizuje się w postępowaniu egzekucyjnym oraz w zakresie działań związanych z odzyskiwaniem należności. Ponadto, przygotowuje i analizuje umowy oraz sporządza opinie prawne. Poza zamiłowaniem do prawa karnego, w kręgu jej zainteresowań znajdują się również umowy know-how.

Biegle włada językiem angielskim.

Adwokaci Reck zespół

Prawnik Michał Karnus

Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie student V roku prawa tejże uczelni. W praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. W kręgu jego zainteresowań prawniczych znajdują się także zagadnienia związane z prawem autorskim oraz wykładnią prawa.

 

Posługuje się językiem angielskim.

Adwokaci Reck zespół

Prawnik Marta Marek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W praktyce zawodowej zajmuje się prawem cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego. Ma doświadczenie w zakresie postępowań w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych i ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi. Poza powyższym świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego, a także postępowań egzekucyjnych i odszkodowawczych. Wśród jej zainteresowań prawniczych znajdują się też zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej oraz ochroną konkurencji i konsumentów.

Biegle włada językiem angielskim.

Adwokaci Reck zespół

Katarzyna Starzak

Pani Katarzyna Starzak zajmuje stanowisko kierownik sekretariatu Kancelarii. Do kompetencji Kierownika Sekretariatu należy dbałość o sprawne funkcjonowanie Kancelarii i kontakt z Klientami dla zapewnienia obsługi na najwyższym poziomie.

Kierownik sekretariatu odpowiada za organizację administracyjną, utrzymanie stałego kontaktu z sądami i urzędami, a także za komunikację wewnętrzną. Ponadto ewidencjonuje korespondencję pocztową, zajmuje się obiegiem dokumentów i wspiera pracę zespołu, na bieżąco wprowadzając korespondencję do systemu wirtualnej Kancelarii Vicarius.

Posługuje się językiem niemieckim.

Adwokaci Reck zespół

TOP