Adwokat Jarosław Reck

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2013 r. ukończył aplikację adwokacką i z wyróżnieniem złożył egzamin zawodowy.

W ramach wykonywanej praktyki specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz karnym.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Adwokat Jarosław Reck

Adwokat Marek Bańczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego w szczególności roszczeniami odszkodowawczymi. W przedmiocie jego zainteresowań znajduje się prawo administracyjne, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze oraz służebności.

Posługuje się językiem angielskim.

Adwokat Marek Bańczyk

Adwokat Aleksandra Wilaszek

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, uzyskując tytuł magistra prawa w 2013 roku. W tym samym roku rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W 2017 roku została wpisana na listę adwokatów wykonujących zawód w Izbie Katowicach.

Zajmuje się sprawami karnymi, cywilnymi oraz z zakresu prawa administracyjnego. Zamierza specjalizować się w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i spadkowego oraz prawa autorskiego i zwalczenia nieuczciwej konkurencji.

Adwokat Aleksandra Wilaszek

Adwokat Kornelia Bańczyk

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, uzyskując tytuł magistra prawa w 2013 roku. W tym samym roku rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Specjalizuje się postępowaniem egzekucyjnym ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Adwokat Kornelia Bańczyk

Adwokat Paulina Obrok

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląski, uzyskując tytuł magistra prawa w 2016 roku. W tym samym roku rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Egzamin zdała w 2018 roku

Adwokat Paulina Obrok

Aplikant adwokacki Urszula Klisiewicz-Makuła

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 2015 r. aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, rodzinnego i odszkodowań. Ponadto, prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych.

Aplikant adwokacki Urszula Klisiewicz-Makuła

Aplikant adwokacki Bartosz Kierkowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, który ukończył uzyskując tytuł magistra prawa w 2013 roku.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących roszczeń odszkodowawczych. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajduje się również prawo karne materialne oraz postępowanie karne.

Aplikant adwokacki Bartosz Kierkowski

Prawnik Tomasz Diduch

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W przedmiocie jego zainteresowań znajduje się prawo karne, prawo administracyjne oraz prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego.

Prawnik Tomasz Diduch

Kierownik sekretariatu Iwona Płachta

Studentka II roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W przedmiocie jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego.

Kierownik sekretariatu Iwona Płachta