Adwokat Jarosław Reck

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. ukończył aplikację adwokacką i z wyróżnieniem złożył egzamin zawodowy. W ramach wykonywanej praktyki specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz karnym.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Adwokaci Reck zespół

Adwokat Paulina Obrok-Pawlarczyk

W 2014 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Następnie w latach 2014-2017 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W 2018 roku wpisana na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Zapewnia wsparcie osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym przed sądami i organami ścigania, jak i w postępowaniu przedsądowym, mediacyjnym i negocjacjach. Doradza przedsiębiorstwom z różnych sektorów w zakresie tworzenia i rejestracji spółek, zmian podmiotowych i kapitałowych, dochodzenia roszczeń od kontrahentów i sporządzania umów.

W kancelarii zajmuje się działem cywilnym- w szczególności sprawami zadośćuczynienie, ochronę dóbr osobistych, roszczenia z umów cywilnych i wypadków komunikacyjnych, a także błędami medycznymi. Dzięki zaangażowaniu i ustaleniu odpowiedniej taktyki procesowej doprowadziła do sukcesu sprawy prowadzone z tytułu naruszenia dóbr osobistych przez windykację przeciwko takim podmiotom jak: Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o., Get Back S.A. i EOS KSI Polska Sp. z o.o., a także przeciwko Alior Bank z tytułu roszczeń z umów bankowych. Adw. Paulina Obrok-Pawlarczyk prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i pracy. Reprezentując Klientów w sprawach rozwodowych oferuje indywidualne podejście i wsparcie psychologiczne. W związku z wcześniejszymi zainteresowaniami podejmuje się obrony Klientów, jak i reprezentuje pokrzywdzonych w sprawach karnych i wykroczeń. Oferując pomoc prawną adw. Paulina Obrok-Pawlarczyk zmierza do wypracowania rozwiązań, które będą gwarantować skuteczność założonych działań i strategii, mając na uwadze oczekiwania Klienta.

Adwokaci Reck zespół

Adwokat Michał Reck

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Zarządzania oraz studiów prawniczych w Warszawie. W praktyce zawodowej zajmuje się prawem cywilnym. Posiada szerokie doświadczenie w uzyskiwaniu słusznego odszkodowania i zadośćuczynienia od podmiotów zobowiązanych. Prowadzi sprawy gospodarcze i kompleksowo obsługuje duże przedsiębiorstwa.

W praktyce zawodowej posługuje się językiem rosyjskim oraz angielskim.

Adwokaci Reck zespół

Adwokat Bartosz Kierkowski

Od stycznia 2018 r. aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent Politechniki Śląskiej. W kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa karnego, prawa karnego gospodarczego i skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego. Podejmuje się obrony klientów na każdym etapie postępowania karnego i reprezentuje ich przed Prokuraturą, Policją, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Urzędem Skarbowym, Urzędem Celno – Skarbowym, Izbą Administracji Skarbowej oraz przed Sądami na terenie całego kraju. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców prowadzących swoją działalność zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajduje się również szeroko rozumiane prawo cywilne, prawo rodzinne oraz prawo spółek handlowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Adwokaci Reck zespół

Adwokat Sandra Stępień

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. W 2014r. ukończyła z wynikiem celującym stacjonarne studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim, a w roku 2018r. zdała z wyróżnieniem adwokacki egzamin zawodowy.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane już od drugiego roku studiów podczas praktyk w renomowanych śląskich kancelariach adwokackich, a następnie w ramach zatrudnienia na stanowisku asystenta prawnego, co pozwoliło na skonfrontowanie zdobytej wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami.

 

W kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Do dziedzin pozostających w obszarze jej praktyki zawodowej zalicza się także prawo karne i sprawy odszkodowawcze oraz sprawy o zadośćuczynienie. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Adwokat Karol Gajewski

Specjalizuje się w obsłudze prawnej branży budowlanej, począwszy od osób fizycznych, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie po podmioty gospodarcze – inwestorów, wykonawców, deweloperów. Zapewnia doradztwo i kompleksowe wsparcie na każdym etapie trwania inwestycji, a także po jej zakończeniu w zakresie sądowym oraz pozasądowym. Pomaga dobrać i wdrożyć najskuteczniejsze rozwiązania mające na celu zabezpieczenie interesu Klienta wraz z optymalizacją ryzyka.

Prócz tego w ramach prowadzonej praktyki zawodowej dba o bezpieczeństwo prawne przedsiębiorstw, przeprowadza due diligence nieruchomości oraz proceduje sądowe spory gospodarcze.

Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

Adwokaci Reck zespół

Aplikant Adwokacki Marta Marek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W praktyce zawodowej zajmuje się prawem cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego. Ma doświadczenie w zakresie postępowań w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych i ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi. Poza powyższym świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego, a także postępowań egzekucyjnych i odszkodowawczych. Wśród jej zainteresowań prawniczych znajdują się też zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej oraz ochroną konkurencji i konsumentów.

Biegle włada językiem angielskim.

Adwokaci Reck zespół

Aplikant Adwokacki Natalia Pietruszka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2021 roku aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Mediator.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od początku studiów prawniczych, wykonując czynności w kancelariach indywidualnych oraz organach ścigania. W praktyce zawodowej zajmuje się w szczególności w zakresie prawa karnego oraz prawa rodzinnego, jak również prawem cywilnym.

 

Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

Aplikant Adwokacki Magdalena Gabryś

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczka w ramach Programu MOST na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2021 roku aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Mediator.

Od pierwszego roku studiów prawniczych pracowała w kancelariach indywidualnych, zdobywając tam doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego z uwzględnieniem prawa rodzinnego, a także świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego. Zainteresowania prawnicze – prawo autorskie.

 

Biegle włada językiem angielskim.

Prawnik Agata Klepek

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, pracując w indywidualnej kancelarii adwokackiej. W praktyce zawodowej zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i spadkowego. Wśród jej zainteresowań prawniczych znajdują się także zagadnienia związane z prawem medycznym.

 

Posługuje się językiem angielskim.

Katarzyna Starzak

Pani Katarzyna Starzak zajmuje stanowisko kierownik sekretariatu Kancelarii. Do kompetencji Kierownika Sekretariatu należy dbałość o sprawne funkcjonowanie Kancelarii i kontakt z Klientami dla zapewnienia obsługi na najwyższym poziomie.

Kierownik sekretariatu odpowiada za organizację administracyjną, utrzymanie stałego kontaktu z sądami i urzędami, a także za komunikację wewnętrzną. Ponadto ewidencjonuje korespondencję pocztową, zajmuje się obiegiem dokumentów i wspiera pracę zespołu, na bieżąco wprowadzając korespondencję do systemu wirtualnej Kancelarii Vicarius.

Posługuje się językiem niemieckim.

Adwokaci Reck zespół

TOP