Zwrot biletu zakupionego przez Goingapp

Zwrot biletu kupionego do dnia 7 listopada 2022 roku

Zwrot biletu zakupionego przez Goingapp określa regulamin aplikacji. Sposób zwrotu kwoty uiszczonej w zamian za bilet, uzależniony jest od daty zakupu biletu. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem, Goingapp prowadził sprzedaż biletów w dwóch modelach sprzedażowych. Do dnia 7 listopada 2022 był to model sprzedaży własnej, gdzie środki ze sprzedaży wpływały bezpośrednio na konto Goingapp. W takiej sytuacji, aby dokonać zwrotu biletu, zgodnie z regulaminem, należy zgłosić chęć zwrotu biletu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://goingapp.pl/kontakt/formularzkontaktowy, a następnie wybrać temat zgłoszenia. Wśród wymienionych na stronie tematów zgłoszeń aktualnie brak hasła „zwrot biletu”, wobec czego wybierz kategorię „Inne zapytanie”. Następnie wskaż adres email do kontaktu, nazwę, datę i miejsce wydarzenia oraz wskaż, iż żądasz zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet z powodu odwołania FEST Festivalu.

Poniżej zamieszczamy także wzór wniosku o zwrot biletu wraz z informacjami, które należy w nim umieścić.

Biletem możesz zarządzać także logując się na stronie   https://goingapp.pl/moj-bilet poprzez podanie kodu biletu oraz adresu e-mail. Goingapp w oświadczeniu wskazało także adres e-mail do kontaktu w sprawie odwołanego wydarzenia: odwolany_fest@goingapp.pl. Wniosek o zwrot  najlepiej złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia odwołania imprezy.

Z kolei w przypadku zakupu fizycznie wydrukowanego biletu, zwrotu należy dokonać poprzez przesłanie wniosku wraz z fizycznie wydrukowanym biletem oraz dowodem zakupu  na adres Going. Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa.

Natomiast  w przypadku elektronicznego biletu, zakupiony bilet należy przesłać e-mailem zwrotnym, wraz z uprzednim lub równoczesnym przesłaniem wniosku o zwrot.

Zgodnie z regulaminem Operator dokona zwrotu zapłaty za bilet niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wniosku. W oświadczeniu zadeklarowano, iż wszystkim osobom, które dokonają zwrotu biletu w opisany sposób, środki zostaną zwrócone.

Bilety zakupione w Salonach Empik można zwrócić w dowolnie wybranym Salonie Empik. Należy zabrać ze sobą bilet oraz dowód zakupu.

https://www.high-endrolex.com/42

W przypadku biletów zakupionych po 7 listopada 2022 roku sytuacja wygląda nieco inaczej. Bowiem Goingapp wskazuje, iż od tej daty sprzedaż biletów była prowadzona w modelu agencyjnym, w którym Goingapp był wyłącznie pośrednikiem, a kwoty ze sprzedaży biletów były przekazywane bezpośrednio na konto Organizatora. Goingapp wskazuje, iż każdy kto dokonał zakupu biletów za pośrednictwem Goingapp otrzyma maila z niezbędnymi informacjami o zwrocie biletu. Jednakże podkreśla jednocześnie, iż w przypadku biletów zakupionych po 7 listopada 2022 roku zwracana będzie automatycznie jedynie opłata serwisowa, a pozostałej należności należy dochodzić od organizatora czyli od FEST Festival Sp. z o.o. w analogiczny sposób jak opisano powyżej, na co też wskazuje regulamin Goingapp.

Bilety kupione po 7 listopada 2022 roku

Odwołanie FEST Festivalu oraz problemy konsumentów z odzyskaniem pieniędzy są  okazją do podjęcia dyskusji co do charakteru odpowiedzialności pośredników oraz ewentualnej konieczności zmian legislacyjnych.  Aktualnie w sieci można znaleźć dużą liczbę komentarzy i postów, wskazujących, iż Goingapp zwraca kwoty biletów zakupionych przed 7 listopada 2022 roku, z kolei co do pozostałych powołuje się na regulamin oraz informację wskazaną przy zakupie biletów zgodnie, z którą sprzedaż odbywała się w trybie agencyjnym.

Jest nadzieja…

Jednak dzisiaj tj. 9 sierpnia 2023 roku, również dla osób, które kupiły bilety po 7 listopada 2022 roku pojawiła się nadzieja. Bowiem na oficjalnej stronie wydarzenia zamieszczono nowe oświadczenie, w którym Organizator wskazał na zbyt pochopną decyzję o podjęciu postępowania upadłościowego, dodając, iż  jest w trakcie restrukturyzacji, a w sytuacji „Jeśli pośrednik (platforma), za pośrednictwem którego kupiliście karnety odmówił Wam zwrotu pieniędzy, wypełnijcie formularz dostępny na stronie https://festfestival.pl/odwolanie”. Wobec czego osoby, którym odmówiono zwrotu pieniędzy, mogą uzupełnić taki formularz, wskazując numer biletów, które chcą zwrócić, sposób ich zakupu oraz adres mailowy.

Jeżeli pomimo wszczęcia powyższych działań, dojdzie do odmowy zwrotu środków, przedstawiamy procedurę zmierzającą do odzyskania środków za zwrócone bilety.

W pierwszej kolejności należy złożyć oświadczenie o zwrocie biletu, kolejno wystosować wezwanie do zapłaty, a następnie wniosek do Miejskiego Rzecznika Konsumentów z prośbą o interwencję w sprawie. Kiedy te czynności nie spowodują zwrotu uiszczonych pieniędzy, konieczne będzie złożenie pozwu do sądu.

Jeżeli chciałbyś uzyskać indywidualną opinię prawną dotyczącą Twojej sytuacji, skontaktuj się z nami- zespół doświadczonych adwokatów pomoże Ci odzyskać Twoje pieniądze.