Masz wątpliwości związane z fakturami w firmie lub tymi wystawianymi prywatnie? Za fałszowanie faktur i wystawianie tak zwanych pustych faktur grożą dotkliwe, wysokie kary.

Czym są puste faktury? To nic innego, jak faktury nieoddające rzeczywistego stanu rzeczy, czyli dokumentujące na przykład nigdy niewykonaną usługę bądź towary, które nie zostały nigdy dostarczone. Taką fakturę przedsiębiorca lub osoba prywatna wystawia w celu uzyskania majątkowej korzyści. Robienie użytku z wystawiania pustych faktur równa się popełnieniu przestępstwa.

Konsekwencje z wystawienia pustej faktury to obowiązek zapłacenia z niej podatku, a także możliwość nałożenia sankcji w wysokości 100% odliczonego podatku. Zgodnie z art. 88 Ustawy o Podatku od towarów i usług, pusta faktura nie upoważnia do obniżenia podstawy lub zwrotu różnicy podatku należnego. Podatek odliczony na podstawie pustej faktury stanowi zatem podstawie do obciążenia dodatkową sankcyjną stawką podatkową.

Osoba wystawiająca puste faktury dopuszcza się czynu zabronionego, zatem jest narażona nie tylko na konsekwencje podatkowe, ale również na odpowiedzialność karnoskarbową. W przypadku kwot o małych wartościach wystawianie pustych faktur lub posługiwanie się nimi jest zagrożone grzywną do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności – lub też otrzymaniem obu kar łącznie.

Faktura nierzetelna a wadliwa

Wyróżniamy dwa odrębne pojęcia: faktury nierzetelnej oraz wadliwej. Faktura wadliwa jest to dokument, który nie zawiera niezbędnych wymaganych elementów, zatem został sporządzony w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, ale nie w sposób nierzetelny. Faktura nierzetelna to dokument, który nie odzwierciedla realnego stanu rzeczy. Do tej grupy zalicza się tak zwane puste faktury.

Adwokat – puste faktury – Kancelaria mecenasa Jarosława Reck

Jeśli masz wątpliwości dotyczące faktur, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią, która znajduje się w Katowicach przy ulicy Brynowskiej. Jako doświadczeni prawnicy, zapewniamy profesjonalną pomoc prawną oraz doradztwo klientom indywidualnym i firmom.

TOP