Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR

13 października 2019 r. ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrole nad spółką poprzez posiadanie uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzyi finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych … Continued