czwartek, 11 sierpnia 2022 / Opublikowane w Prawo
sde
Obecnie odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego możliwe jest dla osób odbywających karę pozbawienia wolności do 1,5 roku. Nowa ustawa wprowadza w tym zakresie zmiany korzystne dla skazanych i stwarza możliwość skorzystania z dobrodziejstwa tej instytucji przez skazanych na kary sięgające nawet do 3 lat pozbawienia wolności – pod warunkiem, iż do końca odbycia
środa, 10 sierpnia 2022 / Opublikowane w Prawo
opiekun prawny
Życie układa się różnie i nie zawsze rodzice mogą sprawować opiekę nad swoimi dziećmi. Za przykład może posłużyć sytuacja, w której to jedno z rodziców żyje, a drugie zostało pozbawione wolności. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeśli dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem prawnym małoletniego powinna być ustanowiona przede wszystkim
wtorek, 09 sierpnia 2022 / Opublikowane w Prawo
pozbawienie władzy rodzicielskiej
W praktyce coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których organy ścigania otrzymują informację, że rodzic popełnia przestępstwo na szkodę swojego dziecka. Zazwyczaj zarzuty te dotyczą molestowania dziecka, jego bicia lub znęcania się nad nim psychicznie. Nie rzadko również policja przyjmuje zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w trakcie toczącego się już postępowania cywilnego, na przykład o
wtorek, 19 lipca 2022 / Opublikowane w Prawo
Nowe przepisy od 30 czerwca 2022 roku wprowadzą zmiany w kodeksie cywilnym, co do biegu przedawnienia. Dotychczas zgodnie z regulacją znajdującą się w Kodeksie Cywilnym bieg przedawnienia przerywała każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia,
TOP