Decydując się na zakup nieruchomość, niewątpliwie możemy chcieć sfinalizować ewentualną umowę w późniejszym terminie. Podówczas najlepszym sposobem zabezpieczenia naszych interesów będzie spisanie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości. Ważnym jest to, iż w takiej umowie powinny być wskazane wszystkie istotne elementy umowy przyrzeczonej, czyli umowy sprzedaży nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości – umowa przedwstępna

Także należy pamiętać, iż w zależności od tego czy umowa przedwstępna domu, mieszkania lub innej nieruchomości (np. umowa przedwstępna sprzedaży garażu) została spisana w formie aktu notarialnego czy też nie, jej stronom będą przysługiwać inne uprawnienia.

Jeżeli umowa przedwstępna miała inną formę niż akt notarialny, to w sytuacji gdy któraś ze stron zobowiązanych do zawarcia umowy przyrzeczonej będzie uchylała się od jej zawarcia, wtedy można żądać od niej naprawienia szkody, którą ponieśliśmy przez to, że liczyliśmy na zawarcie umowy przyrzeczonej. Jest to tzw. słabszy skutek. Jednak jeżeli umowę przedwstępną spisaliśmy przed notariuszem, to będziemy mogli się domagać zawarcia umowy przyrzeczone, a w ostateczności skutecznie złożyć powództwo w tym zakresie. Powyższe roszczenia przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta.

Kupno domu, mieszkania – pomoc w zawarciu umowy

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprzedaży bądź zakupie nieruchomości, chcesz zabezpieczyć swoje interesy, i zawrzeć korzystną dla siebie umowę to zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii mecenasa Jarosława Reck. Przeprowadzimy Ciebie przez cały proces nabycia nieruchomości byś mógł spokojnie i komfortowo korzystać i rozporządzać swoim nowo nabytym mieniem.

TOP