Małżeństwo jest podstawową strukturą społeczną, swoistym atomem współczesnych społeczeństw. Niestety czasem zdarza się tak, iż w wyniku różnych perturbacji życiowych, postaw i czynności małżeństwo się rozsypuje, a małżonkowie nie widzą już dalszego sensu trwania w niegdyś łączącej ich relacji rodzinnej, a w konsekwencji i prawnej. Są to bardzo poważne i delikatne sprawy.

Chcąc rozwiązać małżeństwo przez rozwód, niezbędne jest złożenie odpowiedniego pozwu do Sądu, który weryfikuje jego przesłanki. Pierwszą kwestią, którą należy wskazać, jest tzw. zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Czym jest trwały rozkład pożycia małżenskiego?

Zgodnie z wypracowaną w doktrynie wykładnią opartą na wytycznych Sądu Najwyższego sformułowanych w 1955 r. rozkład pożycia małżeńskiego ma miejsce wtedy, kiedy ustają więzy między małżonkami mające potrójny charakter: gospodarczy, fizyczny i duchowy. Kluczowym jest zanik więzi duchowej i fizycznej, gdyż więź gospodarcza może być czasami utrzymywana wbrew woli obu stron, na przykład wspólne zamieszkiwanie, ze względów obiektywnych takich jak brak miejsca gdzie dany małżonek po wyprowadzce mógłby zamieszkać. W takiej sytuacji Sąd również może orzec o rozwiązaniu małżeństwa.

Przesłanki rozwodowe a inne czynniki

Rozpad wyżej wskazanych więzi małżeńskich musi być również trwały. Jeżeli Sąd uzna, iż są realne szanse na pogodzenie małżonków albo np. po dacie, którą strony uznały za datę zupełnego i trwałego rozkładu, przywrócone zostaną jakieś więzi, np. fizyczne czy duchowe, to w takim wypadku Sąd oddali pozew o rozwiązanie małżeństwa. Taka sytuacja może mieć także miejsce, gdy orzeczenie rozwodu skutkować będzie naruszeniem dobra wspólnych małoletnich dzieci małżonków bądź gdy rozwiązanie małżeństwa przez rozwód będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Pomoc Kancelarii w sprawach rozwodowych

Już z tego krótkiego opisu można wnioskować, iż sprawy rozwodowe należą do jednych z najtrudniejszych i najbardziej obciążających dla klientów kancelarii. Nasi adwokaci, niewątpliwie wnikliwie przeanalizują państwa sytuację, po wcześniejszej konsultacji ustalą strategię, mając również na względzie dobro małoletnich dzieci.

Zdajemy sobie sprawę z wagi spraw rozwodowych i do każdej z nich podchodzimy elastycznie i z pełnym profesjonalizmem, gdyż naszym celem jest dbanie o interes każdego naszego mandanta.
Przeczytaj więcej o sprawach rozwodowych w Katowicach.

TOP