Proces ubiegania się o odszkodowanie za szkody górnicze – kroki do podjęcia.

odszkodowanie_gornicze_proces

Zauważyłeś szkodę- złóż wniosek do kopalni

Jeżeli doszło do szkód górniczych na Twojej posesji, w pierwszej kolejności skontaktuj się z właścicielem kopalni, który jest odpowiedzialny za szkody.

Zazwyczaj kopalnie dysponują na swoich stronach internetowych wnioskami zgłoszenia szkód górniczych, ale możesz też napisać wezwanie, gdzie podasz i załączysz:

  1. numer księgi wieczystej nieruchomości,
  2. dane adresowe i dane właściciela nieruchomości,
  3. szczegółowy opis zdarzenia,
  4. dokumentację fotograficzną lub filmową potwierdzającą szkodę górniczą,
  5. w przypadku strat majątkowych, takich jak uszkodzenia budynków czy podjazdu, ogrodzenia należy dostarczyć wycenę naprawy/ zakupu,
  6. ewentualną prywatną opinię biegłego, który oszacuje szkody górnicze;
  7. jakie jest Twoje żądanie- czy dochodzisz naprawy czy odszkodowania (o tym więcej w poprzednim artykule)

Nie wiesz, która kopalnia jest odpowiedzialna za szkodę na Twojej nieruchomości?

Aby uzyskać taką informację możesz:

– skorzystać z usług Geoportalu, gdzie są oznaczone mapy granic terenów i obszarów górniczych,

– zwrócić się do właściwego urzędu miasta,

– złożyć wniosek do Okręgowego Urzędu Górniczego.

Odpowiedź kopalni na zgłoszenie

Kopalnia ma obowiązek zareagować na wpłynięcie dokumentu w ciągu 30 dni, chyba że poszkodowany ustali inny, dłuższy termin. Ważne jest, aby złożyć wniosek w poprawny sposób, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania.

Wycena szkód przez kopalnię- propozycja ugody

Z reguły kopalnia powołuje biegłego i komisję, która ocenia wysokość szkód i ich wartość, proponując jednocześnie naprawę lub odszkodowanie. Właściciel nieruchomości musi zdecydować, czy zgadza się na propozycję przedstawioną przez kopalnię, jeśli tak- wówczas zostaje sporządzona ugoda między stronami.

Kiedy poszkodowany odrzuci propozycję kompromisu, wówczas pozostaje jedynie droga sądowa celem dochodzenia roszczeń przeciwko kopalni.

Powództwo cywilne przeciwko kopalni

Proces ubiegania się o rekompensatę jest skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego warto skorzystać z pomocy ekspertów. Bez wsparcia profesjonalistów, otrzymanie odszkodowania może być trudne, a rekompensata może okazać się niewystarczająca do pokrycia poniesionych strat. Dlatego już przed zgłoszeniem szkód górniczych warto rozważyć współpracę z kancelarią adwokacką, która specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań za szkody górnicze.