NARZECZEŃŚTWO W ŚWIETLE PRAWA, A PODATEK OD DAROWIZNY

Okres narzeczeństwa bez jakiejkolwiek wątpliwości, stanowi bardzo istotną funkcję w życiu każdego z Nas. Czas ten, pozwala zakochanym na ustalenie i zbudowanie wspólnej przyszłości. Większość tych relacji, kończy się zawarciem związku małżeńskiego. Natomiast, coraz częściej obserwujemy zjawisko, w którym to z uwagi na fakt stale rosnących kosztów organizacji przyjęcia weselnego, nupturienci najzwyczajniej w świecie, rezygnują z instytucji, jaką jest małżeństwo.

Decydując się na pozostanie w narzeczeństwie, powinniśmy wiedzieć, że owe partnerstwo jest dość skomplikowane pod względem prawym, jak i zarówno finansowym. Polski system prawny obecnie nie uznaje takiego statusu jak narzeczeństwo. Nie ma jakiegokolwiek zapisu prawnego, regulującego tą materię. Natomiast, nie zawsze tak było. W czasach po II wojnie światowej istniał zapis, wedle, którego, osobie poszkodowanej po zerwaniu zaręczyn przysługiwało stosowane odszkodowanie.

Obecnie – jak wyżej wskazano – narzeczona to nie rodzina, a więc może dojść do sytuacji, w której to kobieta winna odprowadzić podatek od otrzymanego np. pierścionka zaręczynowego. W przypadku, gdy, oświadczający sięgnie głębiej do kieszeni, należy pamiętać o Urzędzie Skarbowym. Niebezpieczeństwo rodzi też wspólny zakup mieszkania, gdy w akcie notarialnym znajdą się nazwiska obojga narzeczonych, a jedno z nich nie jest w stanie uprawdopodobnić swoich dochodów. Przelewy na konto narzeczonej, to też darowizny.

Osoby pozostające w związku, ale aspirujące do narzeczeństwa, formalnie należą do tzw. III grupy podatkowej. W ich przypadku od 1 lipca 2023 r. kwota wolna wynosi 5.733,00 zł. Oznacza to, że podarunki przekraczające wartością tę kwotę są opodatkowane. Do kwoty tej, wlicza się wszystkie darowizny otrzymane w okresie 5 lat od tej samej osoby. Jeżeli suma darowizn w okresie 5-letnim przekroczy limit kwoty wolnej, należy złożyć deklarację i zapłacić podatek. Podatek ten należy obliczyć według skali określonej w art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podatek, zawsze należy opłacić od nadwyżki, ponad wolną kwotę w ciągu 6 miesięcy od dnia zaktualizowania się tegoż obowiązku.

Pamiętajmy, iż jeśli obdarowana, bądź obdarowany nie dopełni nałożonych na nią, bądź niego wyżej opisanych obowiązków, może liczyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. W razie wykrycia przez Urząd Skarbowy nieopodatkowanej darowizny, na jednego z narzeczonych, który to nie dopełnił obowiązku zgłoszenia darowizny, zostaje nałożony obowiązek zapłacenia podatku naliczonego według tzw. sanacyjnej stawki wynoszącej.

Pozostajesz w związku narzeczeńskim i w ostatnim czasie otrzymałaś/eś od drugiego z partnerów drogi prezent? Nie wiesz czy należy odprowadzić podatek od otrzymanego podarunku, bądź potrzebujesz pomocy w poinformowaniu o powyższym Urząd Skarbowy? Zgłoś się do Nas!