Kara za pozostawienie zwierząt zimą

Jak dbać o zwierzęta zimą? „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt.” 
Jakie grożą sankcje za niedopełnienie nałożonych obowiązków na właściciela? Co zrobić gdy zauważymy złe traktowanie zwierząt? Zapoznaj się z Naszym artykułem. Jako adwokaci, walczymy o prawa nie tylko ludzi, ale również zwierząt.

Nastąpiła zima. Za oknem śnieg i mróz. Marzną nie tylko ludzie, ale również i zwierzęta. Przepisy o ochronie praw zwierząt nakazują zapewnienie odpowiednich warunków zarówno zwierzętom domowym, jak i gospodarskim.

Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt każdy opiekun zwierzęcia domowego ma za obowiązek zapewnić mu odpowiednie pomieszczenie, chroniące go przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciało, odpowiednią karmę oraz stały dostęp do wody. W przypadku psów, należy także pamiętać o obowiązkowych szczepieniach. Co do zasady, niedozwolone jest trzymanie zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin. Ponadto, wedle treści art. 5 ww. ustawy każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.

Ustawa o ochronie praw zwierząt ma zastosowanie nie tylko do zwierząt domowych takich jak psy, koty, króliki etc. także również do zwierząt wykorzystywanych w celach rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych, a także gospodarskich. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt – kto to utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania, a ponadto warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień.

Obecnie, możemy zaobserwować coraz większą liczbę wyroków sądowych, odnoszących się do problemu zapewnienia odpowiednich warunków zwierzętom podczas sezonu zimowego. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 maja 2023 r. (sygn. akt: IV SA/Po 238/23): „Niewłaściwe warunki bytowania to także brak zapewnienia zwierzęciu właściwego schronienia przed chłodem, mrozem czy śniegiem”. W takich sytuacjach bardzo ważny jest ruch, dzięki któremu chłód jest mniej dotkliwy dla zwierzaka. Dlatego pamiętajmy, żeby nie zostawiać np. psów przed sklepem. Zaledwie pół godziny na mrozie, a może mieć nieodwracalne skutki dla zwierzęcia!

Należy pamiętać, iż nieodpowiednie dbanie o zwierzęta może wiązać się z poniesieniem dotkliwych sankcji przez właściciela. Opiekun, który nie stosuje się do nałożonych obowiązków podlega karze aresztu, bądź grzywny. Ponadto, Sąd jest władny orzec tzw. przepadek zwierzęcia w związku, z czym właściciel traci prawo własności zwierzęcia oraz nawiązkę w wysokości do 1.000,00 zł na cel związany z ochroną zwierząt. W bardzo ciężkich przypadkach, możemy spotkać się np. z przestępstwem w postaci znęcania się nad zwierzętami poprzez trzymanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania (art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie praw zwierząt). Wówczas, osoba taka podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności.

Dla przykładu opis sprawy zawisłej przed Sądem Rejonowym w Lwówku Śląskim. W toku postępowania ustalono, że pies będący na uwięzi nie miał swobodnego dostępu do budy, która zbudowana była z zaledwie trzech desek i prowizorycznego zadaszenia. Z jednej strony buda ta nie była w ogóle zabezpieczona, w skutek, czego pies ten przez cały czas narażony był na chłód. Jego legowisko było całe mokre, co uniemożliwiało mu jakiekolwiek ogrzanie się. Wszystko to doprowadziło do zaostrzenia się zmian chorobowych na skórze psa, co wzmagało jego ból. Wyrokiem z 28 listopada 2019 r. Sąd uznał właściciela psa za winnego przestępstwa znęcania nad psem poprzez utrzymywanie go w niewłaściwych warunkach bytowania (art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy o ochronie zwierząt) oraz wystawianie go na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego życiu (art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy o ochronie praw zwierząt).

Nie bądźmy obojętni widząc zwierzęta, które są krzywdzone. Zareagujmy! Na terenie każdego województwa działa bardzo duża liczna organów niosących pomoc zwierzętom. Dla przykładu na terytorium województwa Śląskiego jest to OTOZ Animals z siedzibą w Raciborzu, czy też Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie.

Nie wiesz jak odpowiednio zgłosić złe traktowanie zwierzęcia? Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Nas!