Porwanie a uprowadzenie rodzicielskie

uprowadzenie rodzicielskie

Konflikty rodzinne nierzadko odbijają się na dzieciach. Skłóceni rodzice utrudniają sobie nawzajem kontakty. Bywa też, że dochodzi do porwania albo do uprowadzenia rodzicielskiego. Wbrew pozorom są to dwa różne pojęcia, które warto rozróżniać.

Porwanie a uprowadzenie rodzicielskie – co to?

Znana historia – ludzie się poznali i stworzyli rodzinę, a potem w ich związku zaczęło się psuć. W końcu się rozstali. Dalej się jednak kłócą, nie mogą się ze sobą dogadać. Konflikt odbija się na dzieciach. Rodzice utrudniają sobie nawzajem kontakt z synem czy z córką. W takich sytuacjach może dojść do uprowadzenia albo porwania rodzicielskiego. Wbrew pozorom są to dwa niezależne od siebie pojęcia. Jedno z nich jest przestępstwem.

Porwania rodzicielskie

O porwaniu rodzicielskim mówi się w sytuacji, gdy jedno z rodziców lub opiekunów posiadających pełną władzę rodzicielską, bez woli i wiedzy drugiego z nich, pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi, lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna posiadającego pełną władzę rodzicielską możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem w przysługującym mu zgodnie z prawem zakresie. Taką definicję zawiera Zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 r.

Konsekwencje porwania rodzicielskiego

Porwanie rodzicielskie nie jest przestępstwem. Ma ono bowiem miejsce, gdy rodzic porywający dziecko posiada pełnię praw rodzicielskich. W związku z tym, Policja i inne instytucje, ku oburzeniu zainteresowanych, często odmawiają w takich sytuacjach interwencji. W świetle prawa nie doszło bowiem do żadnego naruszenia. Nie mają więc na czym oprzeć swoich działań.

Fakt, że porwanie rodzicielskie nie jest przestępstwem nie oznacza jednak, że nie da się nic zrobić. Rodzic, który nie ma dostępu do swojego dziecka może działać na drodze sądowej. Wśród dostępnych możliwość jest złożenie wniosku o wydanie dziecka drugiemu rodzicowi. Jeśli miejsce pobytu dziecka nie jest znane, sąd przeprowadzi stosowne dochodzenie mające na celu ustalenie jego miejsca pobytu.

Inną metodą jest złożenie wniosku o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica lub wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Uprowadzenia rodzicielskie

Uprowadzenie rodzicielskie jest zaś sytuacją, w której rodzic nie mający władzy rodzicielskiej albo mający ją ograniczoną albo zawieszoną, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej 15 lat albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Uprowadzenie rodzicielskie jest przestępstwem określonym w art. 211 Kodeksu karnego. Kara za jego popełnienie wynosi do trzech lat pozbawienia wolności.

Odmiennie niż w przypadku porwania rodzicielskiego – uprowadzenie rodzicielskie jest ścigane z urzędu. Policja czy Prokuratura, po otrzymaniu zawiadomienia, wszcznie więc stosowne dochodzenie lub śledztwo.

W sytuacji, w której dochodzi do uprowadzenia rodzicielskiego, poza złożeniem zawiadomienia na Policję, można także złożyć wniosek do sądu o odebranie dziecka. Analogicznie jak w przypadku porwania rodzicielskiego, na drodze sądowej można również złożyć wniosek o pozbawienie albo ograniczenie władzy rodzicielskiej. Działania organów ścigania i organów sądowych będą podejmowane niezależnie od siebie. Jedno więc nie wyklucza drugiego.
Potrzebujesz porady adwokata od spraw rodzinnych? Chcesz znać zakres swoich możliwości w świetle prawa? Koniecznie skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką z Katowic, zapewniamy profesjonalną pomoc.