Szpital odpowiedzialny za błąd organizacyjny- zadośćuczynienie

Szanowni Państwo,

jako Kancelaria adwokacka z dużą satysfakcją przekazujemy informację
o korzystnym dla Naszych Mocodawców wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 marca 2022 roku, na mocy którego oddalono apelację PZU S.A. i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej.

Sprawa dotyczyła zdarzenia z lipca 2014 roku, kiedy to chory członek rodziny Naszych Klientów, będąc w stanie po operacji, samowolnie opuścił oddział Szpitala. Niestety poszukiwania zakończyły się tragicznie, bowiem po kilku tygodniach odnaleziono jego zwłoki.

Zadośćuczynienie od Szpitala

W związku z tym, że rodzina zmarłego czuła się pokrzywdzona zaistniałym wypadkiem, Kancelaria adwokacka wystąpiła z powództwem przeciwko Szpitalowi i Ubezpieczycielowi o zapłatę zadośćuczynienia.

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z 2020 roku przyznał rodzinie zadośćuczynienie wskazując, że na Szpitalu ciąży wina organizacyjna, bowiem personel nie zapewnił pacjentowi bezpieczeństwa pobytu, ani wystarczającej obsługi pielęgniarskiej na oddziale. Na skutek zaniedbań Szpitala doszło do ucieczki pacjenta, a później jego śmierci.

Zadośćuczynienie zasądzone na rzecz rodziny było zadawalające, gdyż uwzględniało cierpienia związane z zaginięciem, okolicznościami odnalezienia ciała i negatywne skutki powstałe w życiu każdego z członków rodziny.

W toku opisanej sprawy rozważane było zagadnienie możliwości ustalania znamion przestępstwa w ramach procesu odszkodowawczego, jak i uprawnienie do powoływania się na zarzut z art. 5 k.c.

Pozwani odwołali się od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, wnosząc o zmianę wyroku i oddalenie powództwa. Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał jednak, że zaskarżony wyrok jest prawidłowy i potwierdził argumentację Sądu I instancji.

Sądy obu instancji przychyliły się do stanowiska Kancelarii, iż dobro pacjenta jest najważniejsze, a powszechna świadomość problemów z organizacją leczenia i brakami kadrowymi nie ma znaczenia dla ustalenia odpowiedzialności szpitala.

Z ramienia Kancelarii adwokata Jarosława Reck (ul. Brynowska 32, Katowice) sprawą zajmowała się adw. Paulina Obrok- Pawlarczyk.