Zadośćuczynienie za niesłuszny areszt po wyjaśnieniach „małego koronnego”

Odszkodowanie za areszt tymczasowy

Zadośćuczynienie za niesłuszny areszt przysługuje, gdy doszło do zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, ale ostatecznie w sprawie zapadł prawomocny wyrok uniewinniający bądź doszło do umorzenia postępowania.

Problem „małego koronnego”

Temat podniesiony we wstępie tego artykułu jest szczególnie aktualny w sytuacjach, kiedy dana osoba została pomówiona. Takie przypadki mają miejsce chociażby w procesach zorganizowanych grup przestępczych, w których część sprawców skorzystało z instytucji „małego koronnego”, czyli art. 60 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1950). Brzmi on następująco:

Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia”.

W naszym kraju powstają ruchy krytykujące tak instytucję „małego koronnego”, jak i właściwego świadka koronnego. Trudno zgodzić się jednak z nimi, jakoby bez wyjątku wszyscy sprawcy korzystający z tych rozwiązań kłamali, konfabulowali i pomawiali. Niestety na mniejszą skalę, ale takie sytuacje rzeczywiście mają miejsce.

Przykład to Paweł P. ps. „Ramzes”, znany wielkopolski gangster, który swoimi zeznaniami doprowadził m.in. do zatrzymania znanego zawodnika MMA Michała Materli. Występował też przed sądem w procesie dotyczącym śmierci Ewy Tylman. Jak się później okazało – w obu przypadkach pomawiał. Sam się do tego przyznał w nagranej rozmowie z innym członkiem tamtejszego półświatka – Markiem F. ps. „Western”. „Ramzes” został wręcz etatowym świadkiem poznańskiej prokuratury, w zamian za zeznania uzyskując bezkarność za zgwałcenia, których się dopuścił. Gdy sprawa wyszła na jaw, Paweł P. został pociągnięty do odpowiedzialności, a ostatnio tymczasowo aresztowany.

Zadośćuczynienie za niesłuszny areszt możliwe

Część z pomówionych przez niego osób wygrała już procesy i uzyskała zadośćuczynienie za niesłuszny areszt.

Takie sprawy – procesy zorganizowanych grup przestępczych, zeznania „małych koronnych” czy pomówienia – dotykają również Katowice. Adwokat w takiej sytuacji to zasadniczo niezbędna pomoc. Ma on bowiem odpowiednią wiedzę i doświadczenie, by wykazać, że zatrzymanie czy areszt było bez wątpienia niesłuszne.

Co to oznacza? Musza istnieć przesłanki potwierdzające, iż zastosowanie takiego środka zapobiegawczego nie powinno mieć miejsca. Względnie o niesłusznym areszcie mowa również wtedy, gdy jego stosowanie trwało zbyt długo.

To właśnie wykazać powinien adwokat. Katowice w ostatnich miesiącach sprawdziły te problemy na szeroką skalę. Rozpoczął się bowiem proces zorganizowanej, pseudokibicowskiej grupy przestępczej wywodzącej się ze środowisk Ruchu Chorzów – „Psycho Fans”. Na ławie oskarżonych zasiadło tam kilkadziesiąt osób, a duża część z nich skorzystała z instytucji „małego koronnego”. Jak nietrudno się domyślić, wielu z nich chce zyskać jak najwięcej dla siebie, nie patrząc na pozostałych oskarżonych.

Byłeś niesłusznie aresztowany i chcesz uzyskać zadośćuczynienie? Odezwij się do nas!