Przykłady wygranych spraw o odszkodowania za szkody górnicze

przyklady_wygranych-sprawy-szkody_gornicze_slaskie

Jakie szkody pojawiły się w budynku klientów?

Klienci byli właścicielami nieruchomości położonej w okolicach Rybnika, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Na skutek eksploatacji górniczej Kopalni w nieruchomości wystąpiły szkody. Największą szkodą było mocno odczuwalne wychylenie konstrukcji budynku, bo wynosiło maksymalnie 26,1 %o. Na skutek wychylenia doszło do deformacji stolarki okiennej i drzwiowej, pochylenia podłóg i posadzek, deformacji rynien i rur spustowych, deformacji więźby dachowej oraz pokrycia dachowego, zakłócenia spadków grzejników c.o. Jednocześnie, w budynku powstały zarysowania i pęknięcia tynków wewnętrznych – nadproży okiennych i drzwiowych, faset i przewodów kominowych oraz tynków zewnętrznych – cokołów, gzymsów i nadproży okiennych. Doszło również do spękań posadzek w pomieszczeniach i piwnicy, a także sufitów.

Próba ugodowego załatwienia sprawy

W odpowiedzi na wniosek o naprawienie szkód, kopalnia zaproponowała jednorazowe odszkodowanie za szkody górnicze w wysokości 159.026,00zł pod warunkiem wyburzenia budynku w ciągu 5 lat. W związku z brakiem porozumienia co do kwoty, strony prowadziły korespondencję, a ostateczna propozycja odszkodowania wynosiła 144.330,00zł.

Proces sądowy przeciwko kopalni- roszczenia Klientów

W toku postępowania Nasza kancelaria dochodziła przed sądem kwoty 333.676,47zł tytułem jednorazowego odszkodowania za budynek mieszkalny oraz 42.948,36zł tytułem kosztów rozbiórki, jak i kwoty 7.011,00zł tytułem prywatnej opinii biegłego. Kopalnia w odpowiedzi na pozew uznała powództwo, ale jedynie co do kwoty proponowanej w ramach ugody przedsądowej. Z tych względów, sąd powołał biegłego sądowego z zakresu budownictwa i szkód górniczych, który wskazał, że wychylenie powyżej 25mm/m jest niedopuszczalne. Naprawa powinna nastąpić przez rektyfikację, bądź wypłatę jednorazowego odszkodowania. W kolejnych latach planowana jest dalsza eksploatacja, która będzie oddziaływać na nieruchomość powódki.

Sukces Kancelarii- zasądzenie odszkodowania w większej wysokości

Oceniając roszczenia, Sąd w całości podzielił stanowisko Kancelarii i zasądził dochodzone roszczenia, które znalazły potwierdzenie w opinii sądowej. Zdaniem Sądu, żądnie zasądzenia odszkodowania pozwalającego na przywrócenie stanu poprzedniego było w pełni uzasadnione. Po pierwsze uprawnienie wyboru naprawienia szkody należy do poszkodowanego, po drugie przywrócenie stanu poprzedniego jest ekonomicznie nieopłacalne – pociągałoby nadmierne koszty, praktycznie dwukrotnie przekraczające wartość odtworzeniową. Jeśli chodziło o koszty rozbiórki, Sąd uznał, że są elementem szkody. Żądanie wynagrodzenia za opinię sporządzoną przed procesem również było uzasadnione, bo stanowiło uzasadniony koszt dochodzenia roszczenia, pozwalający na określenie jego zakresu.

Pomoc kancelarii, aby uzyskać lepsze rezultaty

Przyjęcie odpowiedzialności przez kopalnię bez udziału sądu nie zawsze przynosi spodziewane rezultaty. Często oferowane odszkodowania są niewystarczające, dlatego ważne jest skonsultowanie się z adwokatem w celu zweryfikowania proponowanej kwoty. Może się zdarzyć, że odszkodowanie jest niedokładne, nie uwzględnia wszystkich szkód lub narzuca dodatkowe warunki, które mogą uniemożliwić w przyszłości dochodzenie pełnej rekompensaty. Dlatego należy zachować ostrożność przy rozważaniu propozycji kopalni i nie przyjmować ich bez gruntownego zastanowienia nad wszystkimi dostępnymi opcjami.